ADA upravila svá doporučení léčby diabetu

1. 8. 2019

American Diabetes Association (ADA) upravila svoje zásady pro lékařskou péči při diabetu. Jde celkově o tři novinky.

Doporučuje tak liraglutid (Victoza) na základě nedávného schválení pro mladší pacienty s DM 2. Dále akceptuje ochranné působení dulaglutidu (Trulicity) na kardiovaskulární systém, které prokázaly výsledky studie CVOT. Tyto výsledky uvedeného léku přijala rovněž Amerian College of Cardiology. Třetí novinkou v péči je souhlas s doporučením kontinuálního monitoringu glukózy.

Zdroj: https://care.diabetesjournals.org/living-standards, Published online July 31, 2019

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu