ADA upravila svá doporučení léčby diabetu

1. 8. 2019

American Diabetes Association (ADA) upravila svoje zásady pro lékařskou péči při diabetu. Jde celkově o tři novinky.

Doporučuje tak liraglutid (Victoza) na základě nedávného schválení pro mladší pacienty s DM 2. Dále akceptuje ochranné působení dulaglutidu (Trulicity) na kardiovaskulární systém, které prokázaly výsledky studie CVOT. Tyto výsledky uvedeného léku přijala rovněž Amerian College of Cardiology. Třetí novinkou v péči je souhlas s doporučením kontinuálního monitoringu glukózy.

Zdroj: https://care.diabetesjournals.org/living-standards, Published online July 31, 2019

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu