This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 10. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce melanom

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Souhrn

Adjuvantní léčba pembrolizumabem u melanomu rizikových stadií IIB a IIC dokázala svoji účelnost. Bohužel, ale jen pro úzký počet pacientů, který zatím neumíme přesně definovat. Kombinovaná léčba je u metastatického melanomu jednoznačně tou nejlepší volbou. U kombinace nivolumabu s relatlimabem se ukazuje, že bude následovat ve své účinnosti jiná kombinační schémata, jako je nivolumab + ipilimumab. Dlouhodobé výsledky studie COLUMBUS potvrdily, že kombinace enkorafenimab + binimetinib patří mezi nejúčinnější TKI kombinace v léčbě BRAF mutovaného, metastatického melanomu. Studie SECOMBIT potvrzuje správnou volbu sekvenční léčby jako nejúčinnější u metastatického melanomu. Musíme počkat na dlouhodobé výsledky. Pro volbu správné léčby melanomu bude nezbytné znát prediktivní markery. Jako jeden z nejdůležitějších se ukazuje genetický podpis interferonu gama (IFNγ). Pro dosažení dobrých výsledků imunoterapie je nezbytná vysoká mutační nálož nádoru. Tu můžeme zlepšit například domatinostatem, jak prokázaly výsledky studie DOMINI.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eugen Kubala – Vybraná sdělení ze sekce melanom

9. 11. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Další videa


Partneři projektu