This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Souhrn

Díky biologickým či cíleným lékům se myelom změnil z prognosticky nepříznivé hematologické malignity na potenciálně kontrolovatelnou chorobu s možností vyléčení části pacientů. Cílené preparáty první, druhé a třetí generace v kombinaci s autologní transplantací kmenových buněk vedou téměř ke 100% terapeutické odpovědi. Medián přežití u mladších pacientů bez rizikových faktorů stoupá nad 10 let. U značné části nemocných je efekt dostupných biologických preparátů zatím nedostatečný. Platí to zejména pro tzv. triple-class refrakterní pacienty na všechny 3 třídy biologických léků (PI, IMIDy, protilátky anti-CD38 mAb). Je proto nutné hledat nové léčebné možnosti. Protilátky BiTE (bispecific T-Cell engager) jsou schopny spojením T-lymfocytů s cílovými nádorovými buňkami indukovat imunitní reakci proti tumoru. Další perspektivní metodikou jsou geneticky modifikované CAR-T lymfocyty. Cilta-cel je produkt cílený na BCMA antigen. U 97 pacientů po mediánu 6 (3–18) linií terapie byl počet léčebných odpovědí 96,9 %, sCR dosáhlo 67 %. Medián PFS zatím nebyl dosažen, PFS a OS ve 12 měsících byly 76,6 % a 88,5 %.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. – prof. Špička
Další videa

Partneři projektu