This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 6. 2020 | CZE

Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže

klinická onkologie, melanom

MUD. Dagmar Brančíková, Ph.D.

V přednášce s názvem Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže vystoupila MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Karcinomy kůže se dělí na maligní melanomy a nemelanomové kacinomy (NMSC), u nichž rozlišujeme dlaždicovité (spinocelulární) karcinomy – spinaliomy (CSCC), bazocelulání karcinomy (BCC) a další podtypy (karcinomy z Merkelových buněk – MCC, kožní lymfomy, nádory kožních adnex, Kaposiho sarkomy a angiosarkomy). Incidence nádorů kůže stoupá, představují 20 % všech nádorů. Mortalita je naopak poměrně nízká, představuje přibližně 0,1 % hodnoty incidence. Pro systémovou léčbu jsou vhodné metastatické CSCC a lokálně pokročilé CSCC, které nejsou vhodné pro chirurgickou léčbu. Existují sice doporučení pro léčbu CSCC, nicméně bez jednotného konsenzu. Byl představen imunoterapeutický přípravek cemiplimab (LIBTAYO), inhibitor PD-1, schválený FDA i EMA. Výsledky registrační studie s cemiplimabem prokázaly významnou efektivitu v léčbě pokročilého CSCC s profilem toxicity porovnatelným s ostatními checkpoint inhibitory ze skupiny anti-PD-1.


Prezentace ke stažení

  • MUD. Dagmar Brančíková, Ph.D. – Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže_MUDr. Dagman Brančíková_Ph.D.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu