This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 6. 2020 | CZE

Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže

klinická onkologie, melanom

MUD. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Souhrn

V přednášce s názvem Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže vystoupila MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Karcinomy kůže se dělí na maligní melanomy a nemelanomové kacinomy (NMSC), u nichž rozlišujeme dlaždicovité (spinocelulární) karcinomy – spinaliomy (CSCC), bazocelulání karcinomy (BCC) a další podtypy (karcinomy z Merkelových buněk – MCC, kožní lymfomy, nádory kožních adnex, Kaposiho sarkomy a angiosarkomy). Incidence nádorů kůže stoupá, představují 20 % všech nádorů. Mortalita je naopak poměrně nízká, představuje přibližně 0,1 % hodnoty incidence. Pro systémovou léčbu jsou vhodné metastatické CSCC a lokálně pokročilé CSCC, které nejsou vhodné pro chirurgickou léčbu. Existují sice doporučení pro léčbu CSCC, nicméně bez jednotného konsenzu. Byl představen imunoterapeutický přípravek cemiplimab (LIBTAYO), inhibitor PD-1, schválený FDA i EMA. Výsledky registrační studie s cemiplimabem prokázaly významnou efektivitu v léčbě pokročilého CSCC s profilem toxicity porovnatelným s ostatními checkpoint inhibitory ze skupiny anti-PD-1.


Prezentace ke stažení

  • MUD. Dagmar Brančíková, Ph.D. – Systémová léčba spinocelulárního karcinomu kůže_MUDr. Dagman Brančíková_Ph.D.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu