This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 6. 2020 | CZE

Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD

klinická onkologie, karcinom prostaty

MUDr. Vítězslav Vít

S přednáškou s názvem Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD vystoupil MUDr. Vítězslav Vít z Urologické kliniky FN Brno. Karcinom prostaty představuje celosvětově závažný zdravotní, společenský i ekonomický problém. V ČR v r. 2017 tvořila incidence karcinomu prostaty 7 875 mužů a mortalita 1 557 mužů. Křivka incidence klesá ve srovnání s předchozími léty, a to díky časné detekci onemocnění. K léčbě se nyní používají čtyři skupiny preparátů: taxany (docetaxel, kabazitaxel), ARTA léky (enzalutamid, apalutamid, abirateron acetát), imunoterapeutika a radiofarmaka. Málo informací je ohledně sekvence léčby 2. linie po selhání těchto preparátů. Touto otázkou se zabývala studie CARD porovnávající kabazitaxel vs. abirateron nebo enzalutamid u metastatického, kastračně refrakterního karcinomu prostaty. Primárním cílem bylo přežití do radiografické progrese (rPFS), sekundárními pak OS, PFS, PSA odpověď, léčebná odpověď a další. Výsledky hovořily ve prospěch kabazitaxelu, ve srovnání s abirateronem či enzalutamidem více než zdvojnásobil rPFS, snížil riziko úmrtí o 36 % a dosáhl lepších výsledků také v parametrech dalších sekundárních cílů.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Vítězslav Vít – Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD_MUDr. Vítězslav Vít

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu