This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 6. 2020 | CZE

Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD

klinická onkologie, karcinom prostaty

MUDr. Vítězslav Vít

Souhrn

S přednáškou s názvem Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD vystoupil MUDr. Vítězslav Vít z Urologické kliniky FN Brno. Karcinom prostaty představuje celosvětově závažný zdravotní, společenský i ekonomický problém. V ČR v r. 2017 tvořila incidence karcinomu prostaty 7 875 mužů a mortalita 1 557 mužů. Křivka incidence klesá ve srovnání s předchozími léty, a to díky časné detekci onemocnění. K léčbě se nyní používají čtyři skupiny preparátů: taxany (docetaxel, kabazitaxel), ARTA léky (enzalutamid, apalutamid, abirateron acetát), imunoterapeutika a radiofarmaka. Málo informací je ohledně sekvence léčby 2. linie po selhání těchto preparátů. Touto otázkou se zabývala studie CARD porovnávající kabazitaxel vs. abirateron nebo enzalutamid u metastatického, kastračně refrakterního karcinomu prostaty. Primárním cílem bylo přežití do radiografické progrese (rPFS), sekundárními pak OS, PFS, PSA odpověď, léčebná odpověď a další. Výsledky hovořily ve prospěch kabazitaxelu, ve srovnání s abirateronem či enzalutamidem více než zdvojnásobil rPFS, snížil riziko úmrtí o 36 % a dosáhl lepších výsledků také v parametrech dalších sekundárních cílů.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Vítězslav Vít – Sekvence terapie pokročilého karcinomu prostaty z pohledu studie CARD_MUDr. Vítězslav Vít

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu