This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Rezervy v psychosociální podpoře pacientů s karcinomem prostaty a možný vliv na kvalitu života a adherenci k terapii

klinická onkologie, karcinom prostaty, psychiatrie

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Souhrn

Opora blízkých patří mezi klíčové psychosociální faktory, které mohou výrazným způso­bem zvýšit kvalitu života nemocného. V rámci přednášky se zaměříme na současné rezervy v psychosociální podpoře u pacientů s karci­nomem prostaty, a to jak z pohledu adherence k terapii, tak v kontextu případných psycho­neuroimunologických vlivů. Současné výzkumy v této oblasti ukazují na možnou souvislost mezi psychickým stavem pacienta a případnou progresí nemoci na straně jedné nebo proce­su uzdravování na straně druhé. Poukážeme na rozdíly ve schopnosti čerpat oporu mezi že­nami a muži. Nastíníme možnosti práce s pacienty muži pohledem psychoonkologie.


Prezentace ke stažení

  • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. – Martin Pospíchal_Rezervy v psychosociální podpoře pacientů s karcinomem prostaty

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu