This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

PET/CT diagnostika karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom prostaty

MUDr. Václav Ptáčník

Souhrn

Autor: MUDr. Václav Ptáčník

Cílem prezentace je přednést přehledné sdělení o metodách PET/CT vyšetření dostupných v současnosti u pacientů s karcinomem prostaty. Budou uvedeny jejich indikace a možnosti, včetně porovnání přínosnosti jednotlivých metod. Vyšetřovací metody nukleární medicíny, respektive radiofarmaka zaměřená na diagnostiku karcinomu prostaty, prodělávají v posledních letech značný rozvoj. Prvním radiofarmakem s vysokou afinitou k buňkám karcinomu prostaty dostupným v ČR je 18F-cholin. Nově je v rutinní praxi dostupný též 18F-fluciklovin, který ve srovnání s 18F-cholinem vykazuje vyšší úspěšnost při lokalizaci místa recidivy u relabujících pacientů s nízkou hladinou PSA. Nevýhodou obou zmíněných radiofarmak je jejich malá specificita. V současnosti nejnadějnější skupinou radiofarmak s vysokou senzitivitou i specificitou jsou 68Ga či 18F značené ligandy membránové formy prostatického specifického antigenu (PSMA). Obecně lze říci, že nezávisle na použitém radiofarmaku je hlavním těžištěm PET/CT při vyšetřování pacientů s karcinomem prostaty lokalizace a určení rozsahu recidivy při biochemickém relapsu. Dále je PET/CT využíváno též při plánování radioterapie, především v případě recidivy onemocnění. Ve vybraných případech lze PET/CT využít též v rámci stagingu u pacientů s vysokým rizikem metastatického postižení při zvažování radikální terapie.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Václav Ptáčník – PET_CT diagnostika karcinomu prostaty_Václav Ptáčník

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu