This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Oligometastatický karcinom prostaty – klinická aplikace

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom prostaty

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Strategie léčby pacientů s nálezem metasta­tického karcinomu prostaty se v posledních le­tech zásadně mění. Prognóza těchto pacientů je obecně velmi špatná se střední dobou přežití kolem tří let. Základem terapie je přirozeně sys­témová léčba a je třeba zdůraznit, že pokroky v účinnosti nových preparátů jsou nezpochyb­nitelné. Otázkou zůstává, zda má smysl terapeu­ticky cílit i na primární ložisko nádoru v prostatě. Z detailních analýz velkých souborů je zřejmé, že lokální terapie primárního ložiska má největší efektivitu u pacientů s oligometastatickým po­stižením. Pečlivá selekce pacientů s použitím nomogramů se ukazuje jako zásadní krok v roz­hodování o terapeutickém postupu. Na druhou stranu se dá určit i hranice rozsahu onemocně­ní, při které je lokální terapie pro pacienta spíše přítěží. Významnou roli v určení rozsahu me­tastatického postižení budou jistě hrát stále se zdokonalující zobrazovací metody. Vše tak spěje k již dávno jasnému cíli – individualizovanému přístupu s použitím nejúčinnější kombinace dostupných léčebných modalit.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. – Oligometastatický karcinom prostaty - klinický aplikace_Štepán Veselý

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu