This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Oligometastatický karcinom prostaty – klinická aplikace

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom prostaty

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Strategie léčby pacientů s nálezem metasta­tického karcinomu prostaty se v posledních le­tech zásadně mění. Prognóza těchto pacientů je obecně velmi špatná se střední dobou přežití kolem tří let. Základem terapie je přirozeně sys­témová léčba a je třeba zdůraznit, že pokroky v účinnosti nových preparátů jsou nezpochyb­nitelné. Otázkou zůstává, zda má smysl terapeu­ticky cílit i na primární ložisko nádoru v prostatě. Z detailních analýz velkých souborů je zřejmé, že lokální terapie primárního ložiska má největší efektivitu u pacientů s oligometastatickým po­stižením. Pečlivá selekce pacientů s použitím nomogramů se ukazuje jako zásadní krok v roz­hodování o terapeutickém postupu. Na druhou stranu se dá určit i hranice rozsahu onemocně­ní, při které je lokální terapie pro pacienta spíše přítěží. Významnou roli v určení rozsahu me­tastatického postižení budou jistě hrát stále se zdokonalující zobrazovací metody. Vše tak spěje k již dávno jasnému cíli – individualizovanému přístupu s použitím nejúčinnější kombinace dostupných léčebných modalit.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. – Oligometastatický karcinom prostaty - klinický aplikace_Štepán Veselý

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu