This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Novel Approaches to Treatment of GIST

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

Filip Janku, MD, PhD

Souhrn

Filip Janku, MD, PhD z MD Anderson Cancer Center v Texasu ve své prezentaci s posluchači podělil o nové přístupy k léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST). Vývoj nového léku trvá okolo deseti let, v případě GIST by to možná šlo efektivněji, jak doktor Janků uvedl. V úvodu hovořil o pozadí GIST jako takového, o KIT mutacích. I přes pokrok personalizované medicíny jde stále o nevyléčitelné onemocnění a pacienti mají k dispozici tři linie terapie imatinib, sunitinib a regorafenib. Hovořil o tekuté biopsii jako diagnostickém nástroji k detekci širokého spektra mutací. Dále seznámil se dvěma novými léky – tyrosinkinázovým receptorem ripretinibem, který inhibuje širokou škálu mutací KIT a PDGFRA kináz, a uvedl slibná data ze studií s tímto preparátem. Druhým novým nadějným preparátem je avapritinib, vysoce selektivní a potentní inhibitor KIT/PDGFRA, inhibující kinázu v aktivním stavu. Jeho nevýhodou je, že na rozdíl od ripretinibu není mutačně agnostický, tzn., že existují mutace, na něž příliš senzitivní není. K novinkám patří také preparát crenolanib. U všech zmíněných léků, jejichž vývoj umožnilo pochopení biologie rezistence, představil data ze studií.


Prezentace ke stažení

  • Filip Janku, MD, PhD – Novel Approaches to Treatment of GIST_Filip Janku

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu