This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Novel Approaches to Treatment of GIST

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

Filip Janku, MD, PhD

Filip Janku, MD, PhD z MD Anderson Cancer Center v Texasu ve své prezentaci s posluchači podělil o nové přístupy k léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST). Vývoj nového léku trvá okolo deseti let, v případě GIST by to možná šlo efektivněji, jak doktor Janků uvedl. V úvodu hovořil o pozadí GIST jako takového, o KIT mutacích. I přes pokrok personalizované medicíny jde stále o nevyléčitelné onemocnění a pacienti mají k dispozici tři linie terapie imatinib, sunitinib a regorafenib. Hovořil o tekuté biopsii jako diagnostickém nástroji k detekci širokého spektra mutací. Dále seznámil se dvěma novými léky – tyrosinkinázovým receptorem ripretinibem, který inhibuje širokou škálu mutací KIT a PDGFRA kináz, a uvedl slibná data ze studií s tímto preparátem. Druhým novým nadějným preparátem je avapritinib, vysoce selektivní a potentní inhibitor KIT/PDGFRA, inhibující kinázu v aktivním stavu. Jeho nevýhodou je, že na rozdíl od ripretinibu není mutačně agnostický, tzn., že existují mutace, na něž příliš senzitivní není. K novinkám patří také preparát crenolanib. U všech zmíněných léků, jejichž vývoj umožnilo pochopení biologie rezistence, představil data ze studií.


Prezentace ke stažení

  • Filip Janku, MD, PhD – Novel Approaches to Treatment of GIST_Filip Janku

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu