This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Lokální terapie nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, urologie

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Souhrn

Hlavním cílem lokální léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (nm­CRPC) je prevence vzniku nebo řešení komplika­cí z růstu nádoru v malé pánvi. Mezi ně patří mj. obtížné močení, hematurie, obstrukce distálních močovodů spojená s hydronefrózou a renální insuficiencí, vznik píštělí nebo obstrukce rekta. Představíme tři klinické scénáře a dvě hlavní mož­nosti léčby, tj. salvage radikální prostatektomii a paliativní radioterapii včetně brachyradioterapie. Je však nutné zmínit, že obecná doporučení k lo­kální léčbě nmCRPC neexistují, nejlepší vědecká data představují soubory kazuistik, a k dispozici nejsou žádné randomizované studie. Vliv lokální léčby nmCRPC na možné přerušení hormonální léčby, nebo dokonce prodloužení nádorově speci­fického či celkového přežití zůstává v současnosti pouze hypotézou generující spekulaci.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Otakar Čapoun, FEBU – Lokální terapie nemetastatického kastračně rezistentního karcinom

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu