This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Imunoterapie karcinomu močového měchýře

klinická onkologie, urologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

ÚVOD
Uroteliální nádory patří mezi malignity výrazně ovlivnitelné imunoterapií. Imunoterapie v podobě instilace Bacillus Calmette-Guérin se již dlouho používá v léčbě povrchového karcinomu močového měchýře s vysokým rizikem v adjuvanci po jeho odstranění transuretrální endoskopickou resekcí. Analýzy nádorového mikroprostředí svědčí pro významnou roli imunitního systému v patogenezi uroteliálních nádorů. Jako jiné nádory asociované s kouřením nesou i uroteliální karcinomy vysokou mutační nálož s neoantigeny umožňujícími účinné imunitní protinádorové reakce.

METODY A VÝSLEDKY
Svůj účinek u nemocných refrakterních na standardní chemoterapii s cisplatinou nebo u pacientů neschopných této chemoterapie prokázalo několik léků – monoklonální protilátky proti PD-1 pembrolizumab a monoklonální protilátky proti PD-L1 atezolizumab, durvalumab a avelumab. V léčbě 1. linie je hlavním prediktorem účinnosti terapie exprese PD-L1, ve vyšších liniích léčby tento marker selhává a důležitější je molekulární fenotyp nádoru a mutační nálož v nádoru. Dalšího zlepšení výsledků za cenu vyšší toxicity se podařilo dosáhnout kombinovanou léčbou nivolumabem a inhibitorem CTLA-4 ipilimumab. Relativně vysokého stupně kompletních remisí (30–40 %) při akceptovatelné toxicitě se podařilo dosáhnout imunoonkologickým lékům pembrolizumab a atezolizumab podávaným v neoadjuvanci.

ZÁVĚR
Imunoonkologická léčba má naději stát se novým standardem v léčbě některých pacientů s metastatickým karcinomem močového měchýře. Doporučené indikace imunoonkologické léčby v 1. linii v současnosti zahrnují nemocné s kontraindikací cisplatiny a s nádorem vysoce exprimujícím PD-L1 a nemocné s progresí na platinovém režimu bez ohledu na expresi PD-L1 nádorem.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – Imunoterapie karcinomu močového měchýře_Tomáš Büchler

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu