This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Imunoterapie karcinomu močového měchýře

klinická onkologie, urologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

ÚVOD
Uroteliální nádory patří mezi malignity výrazně ovlivnitelné imunoterapií. Imunoterapie v podobě instilace Bacillus Calmette-Guérin se již dlouho používá v léčbě povrchového karcinomu močového měchýře s vysokým rizikem v adjuvanci po jeho odstranění transuretrální endoskopickou resekcí. Analýzy nádorového mikroprostředí svědčí pro významnou roli imunitního systému v patogenezi uroteliálních nádorů. Jako jiné nádory asociované s kouřením nesou i uroteliální karcinomy vysokou mutační nálož s neoantigeny umožňujícími účinné imunitní protinádorové reakce.

METODY A VÝSLEDKY
Svůj účinek u nemocných refrakterních na standardní chemoterapii s cisplatinou nebo u pacientů neschopných této chemoterapie prokázalo několik léků – monoklonální protilátky proti PD-1 pembrolizumab a monoklonální protilátky proti PD-L1 atezolizumab, durvalumab a avelumab. V léčbě 1. linie je hlavním prediktorem účinnosti terapie exprese PD-L1, ve vyšších liniích léčby tento marker selhává a důležitější je molekulární fenotyp nádoru a mutační nálož v nádoru. Dalšího zlepšení výsledků za cenu vyšší toxicity se podařilo dosáhnout kombinovanou léčbou nivolumabem a inhibitorem CTLA-4 ipilimumab. Relativně vysokého stupně kompletních remisí (30–40 %) při akceptovatelné toxicitě se podařilo dosáhnout imunoonkologickým lékům pembrolizumab a atezolizumab podávaným v neoadjuvanci.

ZÁVĚR
Imunoonkologická léčba má naději stát se novým standardem v léčbě některých pacientů s metastatickým karcinomem močového měchýře. Doporučené indikace imunoonkologické léčby v 1. linii v současnosti zahrnují nemocné s kontraindikací cisplatiny a s nádorem vysoce exprimujícím PD-L1 a nemocné s progresí na platinovém režimu bez ohledu na expresi PD-L1 nádorem.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – Imunoterapie karcinomu močového měchýře_Tomáš Büchler

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu