Statíny môžu škodiť kostiam

9. 1. 2023

Nová štúdia na myšiach skúmala účinky vyšších dávok statínov. Výsledky preukázali, že vysoké dávky statínov môžu oslabiť mikroštruktúru kostí.

Myši boli v štúdii kŕmené jedlom s vysokým obsahom tuku a obézne a myším samiciam boli odstránené vaječníky, aby simulovali dospelé osoby užívajúce statíny. Polovica myší dostávala vysokú dávku simvastatínu počas 5,5 mesiaca.

Súvisiaca kohortová štúdia u ľudí ukázala, že podskupina osôb užívajúcich vysoké dávky simvastatínu mala zvýšené riziko osteoporózy. Okrem toho sa v tejto kohorte bez ohľadu na dávku znížilo riziko osteoporózy u mužov a mierne zvýšilo u žien.

U žien užívajúcich akúkoľvek dávku bolo riziko zvýšené 1,05-krát. Keď sa autori zamerali na vekovo porovnateľnú skupinu užívajúcu vyššie dávky simvastatínu (60 - 80 mg), zistili, že riziko osteoporózy sa zvýšilo 5,91-krát u mužov a 4,16-krát u žien.

Zdroj: Leutner M, et al. Simvastatin therapy in higher dosages deteriorates bone quality: Consistent evidence from population-wide patient data and interventional mouse studies. Biomedicine & Pharmacotherapy, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.114089

Partneři projektu