Sovám hrozí väčšie riziko DM2

11. 10. 2023

Byť „nočnou sovou“ je podľa novej štúdie z Brigham and Women's Hospital v Massachusetts  spojené s častejším výskytom cukrovky 2. typu – a to takmer o pätinu.

Človek sa môže stať „večerným chronotypom“ v dôsledku genetiky alebo vplyvom reakcie na voľbu životného štýlu či pracovných podmienok. Nočné sovy potom majú o 54 % vyššiu pravdepodobnosť, že si vypestujú nezdravé životné návyky.

V dôsledku toho štúdia zistila, že je u nich tiež o 19 % vyššia pravdepodobnosť vzniku cukrovky.

Zdroj: Lin K, et al. Evening Chronotype, Circadian Misalignment, and Metabolic Health: Implications for Diabetes Prevention and Beyond. Annals of Internal Medicine.  Published 12 September 2023 https://doi.org/10.7326/M23-2257 

Partneři projektu