Sľubná nová terapia CA prostaty

24. 4. 2023

Pridanie inhibítora androgénnych receptorov druhej generácie môže zvýšiť mieru prežitia po piatich rokoch pri liečbe metastázujúceho karcinómu prostaty. Enzalutamid zlepšil výsledky pri mnohých karcinómoch prostaty i tam, kde je chemoterapia neúčinná.

Ako blokátor androgénnych receptorov druhej generácie pridaný k ostatným spôsobom liečby rakoviny prostaty zlepšuje päťročné prežitie u ľudí s metastázujúcim ochorením. Enzalutamid pôsobí tak, že znižuje schopnosť buniek karcinómu prostaty viazať sa na testostéron, ktorý podporuje rast rakoviny.

Štúdia, ktorá dospela k týmto záverom, uvádza výsledky medzinárodných otvorených štúdií ENZAMET, ktoré prebehli na 83 miestach v Austrálii, Kanade, Írsku, na Novom Zélande, vo Veľkej Británii a v USA.

Zdroj: Sweeney CJ, et al. Testosterone suppression plus enzalutamide versus testosterone suppression plus standard antiandrogen therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer (ENZAMET): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet. Published:April, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00063-3

Partneři projektu