Nový postup pri CA cervixu

22. 10. 2020

Česká štúdia ABRAX mení klinickú prax v chirurgickej liečbe pacientok s karcinómom krčka maternice.

Na štúdii sa podieľali štyri európske výskumné skupiny: stredoeurópska skupina CEEGOG so sídlom v Prahe, nemecká skupina AGO, talianska skupina MITO a belgická skupina BGOG. Celkovo 515 pacientok bolo zaradených v 51 centrách z 19 krajín Európy, Strednej a Latinskej Ameriky.

Na základe výsledkov štúdie ABRAX by u pacientok s peroperačným nálezom pozitívnej panvovej lymfatickej uzliny malo byť odstúpené od plánovaného radikálneho chirurgického výkonu a pacientka by mala byť referovaná na primárnu definitívnu chemorádioterapiu.

Štúdia bola prezentovaná v prestížnej hlavnej sekcii „proffered papers“ v odbore onkogynekológie na tohtoročnom ESMO.

Zdroj: Cibula, D. et al. Radical hysterectomy in cervical cancer patients with intraoperatively detected positive lymph node: ABRAX multicentric retrospective cohort study (ENGOT-Cx3/CEEGOG CX2). Annals of Oncology (2020) 31 (suppl_4): S551-S589. 10.1016/annonc/annonc276 http://www.centeast.com/wp-content/uploads/ABRAX-protocol-v1.0.pdf

 

Partneři projektu