Nízkotučná strava pomáha znížiť riziko karcinómu pľúc

10. 6. 2024

Existuje súvislosť medzi diétou a rizikom rakoviny – nielen medzi obezitou a rakovinou. Preukázala to rozsiahla observačná štúdia starších dospelých v Spojených štátoch.

Ukázalo sa, že nízkotučná strava je spojená s nižším rizikom rakoviny pľúc, a to predovšetkým u fajčiarov. Naopak, vysokotučná strava je spojená s vyšším rizikom rakoviny pľúc u fajčiarov.

Výsledky naznačujú, že strava s vysokým obsahom nasýtených tukov je všeobecne spojená s 35 % zvýšením rizika rakoviny pľúc a dvojnásobným rizikom malobunkového karcinómu pľúc.

Zdroj: Peng L, Du Q, Xiang L, et al. Adherence to the low-fat diet pattern reduces the risk of lung cancer in American adults aged 55 years and above: a prospective cohort study. J Nutr Health Aging. 2024; 28(7): 100240. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100240.

Partneři projektu