Nedostatok spánku „privoláva“ infarkt

14. 3. 2023

Nespavosť by sa mala riešiť ako zásadný rizikový faktor infarktu. Z novej prehľadovej štúdie vyplynulo, že u osôb trpiacich nespavosťou je pravdepodobnosť infarktu o 69 % vyššia.

Údaje preukázali, že rizikom je nespavosť a spánok trvajúci iba päť hodín alebo menej v noci. Chronická nespavosť sa objavuje, keď problém trvá tri mesiace alebo dlhšie. Riziko nespavosti môže u niekoho zvýšiť niekoľko faktorov, napríklad vysoká úroveň stresu alebo chronická bolesť.

Výskumníci do svojej analýzy a výskumu zahrnuli deväť štúdií, ktoré zahŕňali 153 881 osôb trpiacich nespavosťou a 1 030 375 osôb, ktoré nespavosťou netrpeli. Štúdie pochádzali zo šiestich rôznych krajín, čo umožnilo rozmanitosť zberu dát.

Zdroj: Yomna DE, et al. Association between insomnia and the incidence of myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Clinical Cardiology. First published: 25 February 2023 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.23984

 

Partneři projektu