Krvný tlak a cvičenie: dôležitý ukazovateľ

11. 6. 2020

Nové nástroje na prognostiku kardiovaskulárnych rizík pomôžu vytvoriť výsledky novej štúdie zverejnenej v Journal of the American Heart Association.  

Výskum dokázal, že spôsob, akým sa mení krvný tlak počas cvičenia a po ňom, dáva dôležitú informáciu, či u jedinca nastane v budúcnosti ochorenie srdca, prípadne riziko úmrtia.

Pozitívny vplyv cvičenia na hypertenziu je známy, ale táto súvislosť vo vyššom veku pacientov sa doteraz neskúmala.

Vedci použili údaje 1 993 participantov s priemerným vekom 58 rokov zo známej Framingham Heart Study, ktorí sa podrobili submaximálnej fyzickej záťaži. Teraz po 12 rokoch sa ukázalo, že rizikom pre následný rozvoj kardiovaskulárnych ochorení je zvýšenie tak systolického, ako aj diastolického tlaku po námahe, a že rozhodujúca je rýchlosť návratu do normálu. Samotná výška systolického ani diastolického tlaku však pri námahe neskoršie CDV ochorenie nepredikuje.

Zdroj: Lee J et al. Association of Blood Pressure Responses to Submaximal Exercise in Midlife With the Incidence of Cardiovascular Outcomes and All‐Cause Mortality: The Framingham Heart Study.  published20 May 2020 https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015554 Journal of the American Heart Association. 2020;9

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu