Antidepresívum na liečbu rakoviny?

16. 11. 2020

Štúdia publikovaná v časopise Cancer Research zistila, že bežne predpisované antidepresívum (Paroxetín) môže zastaviť rast typu rakoviny známeho ako detský sarkóm, prinajmenšom pri myšiach a laboratórnych bunkových experimentoch.

Štúdia skúmala spoločné rysy medzi dvomi veľkými skupinami bunkových povrchových receptorov, takzvanými receptormi spojenými s G proteínom (GPCR) a receptorovými tyrozín kinázami (RTK). Jedným z receptorov RTK, ktorý hrá kľúčovú rolu pri mnohých nádoroch vrátane detského sarkómu, je receptor IGF1R. Ten poskytuje signálny modul GPCR, čo znamená, že je možné ovplyvniť jeho funkciu liekmi zameranými na GPCR.

Zistenia od výskumníkov z Karolinska Institutet vo Švédsku a MD Anderson Cancer Center v Texase vzbudzujú nádej na nové liečebné stratégie proti tejto chorobe.

Zdroj: Crudden, C. et al. Inhibition of G protein-coupled receptor kinase 2 promotes unbiased downregulation of IGF-1 receptor and restrains malignant cell growth. Cancer Research, 2020; canres.1662.2020 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-20-1662

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu