Antidepresívum na liečbu rakoviny?

16. 11. 2020

Štúdia publikovaná v časopise Cancer Research zistila, že bežne predpisované antidepresívum (Paroxetín) môže zastaviť rast typu rakoviny známeho ako detský sarkóm, prinajmenšom pri myšiach a laboratórnych bunkových experimentoch.

Štúdia skúmala spoločné rysy medzi dvomi veľkými skupinami bunkových povrchových receptorov, takzvanými receptormi spojenými s G proteínom (GPCR) a receptorovými tyrozín kinázami (RTK). Jedným z receptorov RTK, ktorý hrá kľúčovú rolu pri mnohých nádoroch vrátane detského sarkómu, je receptor IGF1R. Ten poskytuje signálny modul GPCR, čo znamená, že je možné ovplyvniť jeho funkciu liekmi zameranými na GPCR.

Zistenia od výskumníkov z Karolinska Institutet vo Švédsku a MD Anderson Cancer Center v Texase vzbudzujú nádej na nové liečebné stratégie proti tejto chorobe.

Zdroj: Crudden, C. et al. Inhibition of G protein-coupled receptor kinase 2 promotes unbiased downregulation of IGF-1 receptor and restrains malignant cell growth. Cancer Research, 2020; canres.1662.2020 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-20-1662

 

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu