Ako zvuk ovplyvňuje raný vývoj mozgu?

7. 3. 2021

Nový výskum naznačuje, že zvuk zrejme ovplyvňuje vývoj plodu dokonca ešte pred otvorením zvukovodu.

Ukázalo sa, že hluché novorodené myši majú v mozgu iné štruktúry než myši s normálnym sluchom. K týmto zmenám dochádza zhruba o týždeň skôr, než sa dosiaľ predpokladalo. Pri štúdii sa preukázalo, že expozícia zvuku prispela k vzniku rozmanitejších kortikálnych spojení, než mali myši vyvíjajúce sa v tichu. Ich mozgy vykazovali podobné štruktúry ako pri hluchých myšiach.

Zdroj: Meng, X. et al. Early peripheral activity alters nascent subplate circuits in the auditory cortex. Science Advances 12 Feb 2021: Vol. 7, no. 7, eabc9155 DOI: 10.1126/sciadv.abc9155 https://advances.sciencemag.org/content/7/7/eabc9155

Partneři projektu