Ako zvuk ovplyvňuje raný vývoj mozgu?

7. 3. 2021

Nový výskum naznačuje, že zvuk zrejme ovplyvňuje vývoj plodu dokonca ešte pred otvorením zvukovodu.

Ukázalo sa, že hluché novorodené myši majú v mozgu iné štruktúry než myši s normálnym sluchom. K týmto zmenám dochádza zhruba o týždeň skôr, než sa dosiaľ predpokladalo. Pri štúdii sa preukázalo, že expozícia zvuku prispela k vzniku rozmanitejších kortikálnych spojení, než mali myši vyvíjajúce sa v tichu. Ich mozgy vykazovali podobné štruktúry ako pri hluchých myšiach.

Zdroj: Meng, X. et al. Early peripheral activity alters nascent subplate circuits in the auditory cortex. Science Advances 12 Feb 2021: Vol. 7, no. 7, eabc9155 DOI: 10.1126/sciadv.abc9155 https://advances.sciencemag.org/content/7/7/eabc9155

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu