This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

1. 9. 2022 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓM PĽÚC

klinická onkológia, karcinóm pľúc, pneumológia a ftizeológia

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Súhrn

Kongres Americkej spoločnosti klinickej onkológie ASCO Annual Meeting sa konal 3. – 6. júna 2022 v USA v meste Chicago. Návštevníci konferencie mali prístup k viac ako 2 000 abstraktom, 85 naživo prenášaným mítingom, 2 500 posterom. Témy zahŕňali široké spektrum od pokrokov v liečbe v onkohematológii cez karcinóm prostaty, prsníka, pľúc a ostatných malignít po skríning, prevenciu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V oblasti karcinómu pľúc, ktorý patrí medzi malignity s najvyššou mortalitou, zaznelo niekoľko noviniek z oblasti cielenej liečby a imunoonkológie. V prednáške predstavujeme výsledky šiestich vybraných prezentovaných štúdií. Ide o novinky v oblasti cielenej liečby a imunoterapie inhibítormi kontrolných bodov imunity. Z oblasti cielenej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sú referované sľubné výsledky nového KRAS G12C inhibítora adagrasib, EGFR inhibítora osimertinib v kombinácii s chemoterapiou a výsledky nového ROS1 inhibítora taletrectinib. Imunoterapia pokračuje vo svojej expanzii pri NSCLC do adjuvantnej (pembrolizumab) aj neoadjuvantnej (nivolumab plus chemoterapia) liečby. Pri malobunkovom karcinóme pľúc (SCLC) referujeme neúspešné výsledky nového imunoterapeutika tiragolumab pri pridaní ku kombinácii atezolizumab plus chemoterapia.

23. 8. 2022 | SLO

Zhrnutie sekcie karcinómu prsníka

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Radovan Barila, PhD.

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu