Z přehnaného cvičení se může přibrat

24. 6. 2024

Intenzivní cvičení může podle nedávné studie na zvířatech neočekávaně přispívat k přibývání na váze tím, že snižuje následnou fyzickou aktivitu a snižuje tělesnou teplotu.

Tento účinek může souviset s narušením cirkadiánního rytmu stresového hormonu kortikosteronu, který ovlivňuje fyzickou aktivitu a tělesnou teplotu. Cvičení zahrnovalo fyzické aktivity, které zvyšují tepovou frekvenci nad klidovou úroveň.

Výsledky studie zdůrazňují dopad na celkovou úroveň aktivity a na hormonální rytmy při navrhování programů hubnutí.

Zdroj: Daisuke, F et al. Acute Vigorous Exercise Decreases Subsequent Non-Exercise Physical Activity and Body Temperature Linked to Weight Gain, Medicine & Science in Sports & Exercise ():10.1249/MSS.0000000000003487, June 6, 2024. | DOI: 10.1249/MSS.0000000000003487

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu