Reflux k rakovině zřejmě nevede

27. 9. 2023

Většina lidí s chronickým refluxem neboli GERD nemá vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu. Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy.

Vědci analyzovali data z národních zdravotních registrů pro dvě skupiny pacientů ve Švédsku, Dánsku a Finsku. První skupina zahrnovala přes 285 000 osob s refluxním onemocněním, ale bez známek zánětu jícnu. Druhá skupina zahrnovala zhruba 200 000 pacientů s prokázaným poškozením jícnu. Obě skupiny byly sledovány po dobu až 31 let. Případy rakoviny jícnu byly porovnány s výskytem v obecné populaci za stejné období. Ve skupině pacientů s GERD s poškozením jícnu vědci zjistili zvýšené riziko vzniku rakoviny jícnu. Nezjistili však žádné celkové známky zvýšeného rizika u pacientů s GERD bez poškození jícnu, s výjimkou "velmi mírného" zvýšení rizika u žen.

Zdroj: Holmberg, D et al. Non-erosive gastro-oesophageal reflux disease and incidence of oesophageal adenocarcinoma in three Nordic countries: population based cohort study. BMJ 2023; 382. Published 13 September 2023 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076017

Partneři projektu