Nová cesta léčby leukémie?

15. 9. 2020

Vědci z Hiroshima University objevili další možný způsob terapie chronické myeloidní leukémie (CML) cestou narušení  genu Gdpd3 u myší in vivo.

Dosavadní přelomová medikace inhibitory tyrozinkinázy je cílená na onkogenní geny BCR.  Ta však nemoc neléčí, jen ji udržuje pod kontrolou a často se na ni postupem času vyvine rezistenci.

Pro udržování kmenových buněk CML in vivo je však vyžadován metabolismus lysofosfolipidů. Narušením neonkogenního genu Gdpd3 kódujícího enzym lysofosfolipázy D se pak významně sníží schopnost sebeobnovy v CML kmenových buňkách.

Zdroj:Naka, K., et al. (2020) The lysophospholipase D enzyme Gdpd3 is required to maintain chronic myelogenous leukaemia stem cells. Nature Communications. doi.org/10.1038/s41467-020-18491-9.

Partneři projektu