Mikroglie umí bránit záchvatům

18. 12. 2020

Výzkum na myším modelu ukázal, že imunitní buňky v mozku neustále kontrolují okolí a brání hyperexcitabilitě neuronové sítě.

Vědci z Gladstone Institutes v San Francisku v Kalifornii tak zjistili, že mikroglie monitorují sousední neurony a při známkách nadměrného vzrušení omezují jejich hyperaktivitu a zabraňují záchvatům.

Zjištění by mohla osvětlit neurologické stavy při epilepsii, Alzheimerově chorobě, traumatických poraněních mozku či při autismu.

Zdroj: Merlini, M et al. Microglial Gi-dependent dynamics regulate brain network hyperexcitability. Nature Neuroscience (2020). Published 14 December 2020 https://doi.org/10.1038/s41593-020-00756-7

Partneři projektu