Hypertenze a rakovina: Léky za to nemohou

21. 9. 2020

Na otázku, zda existuje souvislost mezi léky na hypertenzi a rakovinou, odpovídá nová rozsáhlá studie, prezentovaná na online setkání ESCO.

Výzkumníci analyzovali 31 předchozích klinických studií, které zahrnovaly data 260 tisíc jedinců.  Většina těchto údajů dosud nebyla nikdy publikována, takže se jedná o dosud nejpreciznější přehled.  Jednalo se o pět nejčastějších typů přípravků, užívaných k léčbě hypertenze.  Vědci nenalezli žádný důkaz, že by zvyšovaly riziko rakoviny, a to i při zohlednění faktorů, jako je věk, pohlaví, hmotnost, kuřáctví a předchozí medikace.

Zdroj: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu