Gen pro CA prsu už lze vypnout

28. 6. 2020

Vypnout gen pro agresivní typ karcinomu prsu se podařilo vědcům v USA. Na myším modelu se tak nejen zmenšil rozsah tumorů, ale zároveň se zabránilo jejich šíření.

Vědci porovnávali in vitro efekt vypnutí dvou známých genů pro CA prsu: Rab27a a TRAF3IP2. Z výzkumu vyplynulo, že rušivější účinek na metabolické dráhy související s šířením metastáz přináší vypnutí druhého z nich - TRAF3IP2.

Molekula, která vypíná gen pro vznik triple negativních tumorů, se tak podle výzkumníků z Tulane University School of Medicine v New Orleans může stát slibnou metodou léčby v humánní medicíně.

Zdroj: Alt EU et al. Targeting TRAF3IP2, Compared to Rab27, is More Effective in Suppressing the Development and Metastasis of Breast Cancer. Scientific Reports volume 10,  (2020) 10:8834 |https://doi: org 10 1038/s41598-020-64781-z

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu