Experimentální vakcína proti glioblastomu

20. 1. 2023

Vědci na myším modelu prokázali slibné výsledky testování nové terapie glioblastomu, jehož léčba zatím spočívá jen v kombinaci operace, chemoterapie a radioterapie.

Nová buněčná terapie eliminuje vzniklé nádory a zároveň působí jako protinádorová vakcína zabraňující vzniku nových nádorů. Při zkoumání vědci upravili živé nádorové buňky tak, aby uvolňovaly imunomodulační látky a duální látky zabíjející buňky. Nádorové buňky tak využili k vývoji léčebného přípravku, který ničí nádorové buňky, a stimuluje imunitní systém k ničení primárních nádorů a prevenci rakoviny.

Zdroj: Kok-Son, C et al. Bifunctional cancer cell–based vaccine concomitantly drives direct tumor killing and antitumor immunity. SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE- 4 Jan 2023 Vol 15, Issue 677.
DOI: 10.1126/scitranslmed.abo4778

Partneři projektu