Aspirin a rakovina: Nová fakta

22. 8. 2020

Denní nízká dávka aspirinu podle nové studie vede u starších jedinců ke zvýšení úmrtnosti na rakovinu během sledovaného období.

Výsledky zkoumání, založené na datech ze studie ASPREE, ukazují při užívání aspirinu na vyšší pravděpodobnosti karcinomu v pokročilém stádiu. Autoři práce tak zjistili, že pokud starší a jinak dosud zdraví jedinci užívají tento lék, pak v případě, že se u nich projeví onemocnění rakovinou, dochází ke zhoršení stavu.

Aspirin byl přitom dlouhá desetiletí vzýván jako prevence před mnoha chorobami, zejména kardiovaskulárními a kolorektálním karcinomem.

Zdroj: McNeil JJ et al. Effect of aspirin on cancer incidence and mortality in older adults.  Journal of the National Cancer Institute, djaa114. Published: 11 August 2020. https://doi.org/10.1093/jnci/djaa114

Partneři projektu