Archives

Dlouhodobá léčba pacienta s mCRC RAS wt

7 září, 2022 12:09 pm Published by

Léčba zpočátku oligometastatického karcinomu rekta resekcí metastáz jater, následně stereotaktické ozáření metastázy v plicích. Při další progresi zahájena kombinovaná chemoterapie...