This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 5. 2022 | CZE

Rychlá, hluboká a dlouhotrvající odpověď na cetuximab

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Marián Liberko

Souhrn

Kazuistika popisuje případ pacientky v celkově špatném stavu s masivně generalizovaným metastatickým kolorektálním karcinomem do jater (mCRC) s incipientními známkami jaterního selhávání. Kombinovaná chemoterapie s anti-EGFR preparátem vedla k rychlé, hluboké a dlouhotrvající léčebné odpovědi.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Marián Liberko – Rychlá, hluboká a dlouhotrvající odpověď na cetuximab

7. 9. 2022 | CZE

Kazuistiky mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Další videa

Komerce

Partneři projektu