This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 5. 2022 | CZE

Rychlá, hluboká a dlouhotrvající odpověď na cetuximab

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Marián Liberko

Kazuistika popisuje případ pacientky v celkově špatném stavu s masivně generalizovaným metastatickým kolorektálním karcinomem do jater (mCRC) s incipientními známkami jaterního selhávání. Kombinovaná chemoterapie s anti-EGFR preparátem vedla k rychlé, hluboké a dlouhotrvající léčebné odpovědi.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Marián Liberko – Rychlá, hluboká a dlouhotrvající odpověď na cetuximab

10. 5. 2023 | SLO

Trifluridín/Tipiracil v III. línii liečby...

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

10. 5. 2023 | SLO

Nanolipozomálny irinotekán v reálnej praxi –...

klinická onkologie, karcinom pankreatu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Další videa

Partneři projektu