This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 5. 2022 | CZE

Dlouhodobá léčba pacienta s mCRC RAS wt

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Věra Benešová

Léčba zpočátku oligometastatického karcinomu rekta resekcí metastáz jater, následně stereotaktické ozáření metastázy v plicích. Při další progresi zahájena kombinovaná chemoterapie + cetuximab. Léčbou dosaženo výrazné parciální remise. Kvalita života s podpůrnou léčbou zachována.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Věra Benešová – Dlouhodobá léčba pacienta s mCRC RAS wt

10. 5. 2023 | SLO

Trifluridín/Tipiracil v III. línii liečby...

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

10. 5. 2023 | SLO

Nanolipozomálny irinotekán v reálnej praxi –...

klinická onkologie, karcinom pankreatu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Další videa

Partneři projektu