This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 5. 2022 | CZE

Dlouhodobá léčba pacienta s mCRC RAS wt

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Věra Benešová

Souhrn

Léčba zpočátku oligometastatického karcinomu rekta resekcí metastáz jater, následně stereotaktické ozáření metastázy v plicích. Při další progresi zahájena kombinovaná chemoterapie + cetuximab. Léčbou dosaženo výrazné parciální remise. Kvalita života s podpůrnou léčbou zachována.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Věra Benešová – Dlouhodobá léčba pacienta s mCRC RAS wt

7. 9. 2022 | CZE

Kazuistiky mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Další videa

Komerce

Partneři projektu