This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2023 | CZE

LONSURF U PACIENTA S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM DMMR/MSI-HIGH PO PROGRESI NA IMUNOTERAPII CHECKPOINT INHIBITORY

klinická onkologie, Kolorektální karcinom

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Léčba checkpoint inhibitory dramaticky zlepšuje prognózu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high, ale je dostupných málo informací o účinnosti následné léčby v případě progrese. V současné době není prokázána závislost účinnosti následné léčby na účinnosti předchozí imunoterapie. Volba režimu po imunoterapii závisí na předléčenosti. Kazuistika dokumentuje dlouhodobou účinnost a dobrou toleranci trifluridin-tipiracilu u pacien­ta s progresí na předchozí chemoterapii i kombinované imunoterapii.


Partneři projektu