This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | CZE

Zobrazovací metody v diagnostice neepiteliálních nádorů ovarií a děložních sarkomů

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D:


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D: – Zobrazovací metody v diagnostice neepiteliálních nádorů ovarií a děložních sarkomů_Filip Frühauf - kopie

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu