This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | ENG

When is it appropriate to consider a combination of endocrine therapy and CDK4/6 inhibitors in adjuvant setting?

klinická onkologie, karcionm prsu

Nadia Harbeck, MD, PhD.

Souhrn

Nadia Harbeck, MD, PhD., z oddělení OB & GYN, University of Munich (LMU) v Německu se ve své přednášce zamýšlela nad tím, kdy je vhodné zvažovat kombinaci endokrinní terapie a CDK4/6 inhibitorů v adjuvanci. V úvodu seznámila se standardy terapie v raném stadiu rakoviny prsu. Hovořila o metastatickém luminálním postižení HR+/HER2-. Prezentovala výsledky studií PENELOPE, PALLAS a monarchE, poukázala na účinek léčby abemaciklibem a na použití Ki-67 jako prognostického markeru. Zmínila schválení FDA pro aplikaci abemaciklibu v endokrinní terapii u časného stadia rakoviny prsu a výsledky týkající se bezpečnosti jeho použití, které jsou konzistentní s předchozími analýzami. Hovořila také o jeho dávkování a přerušení léčby vzhledem k nežádoucím účinkům. Zdůraznila, že stále nejsou zodpovězeny všechny otázky kolem terapie, a proto aktuálně probíhají další studie, jejichž cílem je odpovědět např. na to, zda může být chemoterapie nahrazena endokrinoterapií, nebo na to, zda je endokrinoterapie stále účinná i po uplynutí období 2 až 6 let. Závěrem shrnula vhodné indikace k adjuvantnímu podání CDK4/6 inhibitorů.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu