This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Uplatnění tumor-agnostické terapie v klinickém managementu nádorů s neznámým primárním ložiskem

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha se ve své přednášce zaměřil na nádory s neznámým primárním zdrojem. Zdůraznil, že cesta k ukončení stagnace léčby solidních nádorů spočívá v kontinuální inovaci léčebného armamentaria, v personalizované a precizní medicíně, která je genomicky řízená a přizpůsobená charakteristice nemocného, a v tumor-agnostické terapii, která by měla být uplatněna především v léčbě nádorů, u nichž není známo primární ložisko. Zdůraznil urgentní potřebu optimalizace genomického testování a nahrazení stávajících testů multiplexním genomickým testováním nové generace. Vysvětlil původ názvu agnostická terapie a nádory s neznámým primárním ložiskem definoval jako heterogenní skupinu metastatických nádorů, u kterých nebylo primární ložisko v době diagnózy identifikováno standardním vyšetřovacím postupem. Dále se jimi zabýval z pohledu patologa ve srovnání s poněkud odlišným pohledem onkologa a s Modrou knihou. Upozornil, že poslední doporučení ESMO pocházejí z r. 2015 a od té doby nebyla upravena. Závěrem nastínil budoucnost onkologické léčby nejen v diagnostice a léčbě nádorů s neznámým primárním ložiskem. Při hodnocení nádoru zdůraznil nutnost využití „molekulárního mikroskopu” – komprehensivního molekulárního vyšetření včetně sekvenování nové generace, transkriptomiky, analýzy proteinů a dalších omických metod a určení prediktivních biomarkerů. K výběru cílené léčby je podle prof. Petruželky nezbytná adekvátně prováděná molekulární diagnostika. Vzhledem k unikátnosti každého nádoru a nemocného spočívá budoucnost v léčbě, která je rovněž unikátní pro každé nádorové onemocnění a každého nemocného.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Uplatnění tumor-agnostické terapie v klinickém managementu nádorů s neznámým primárním ložiskem

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu