This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Tumor-agnostická terapie karcinomů zažívacího traktu

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Přednáška prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. představovala úvod do tumor-agnostické terapie, která je jako novinka problematická pro plátce péče. Přitom cesta k ukončení stagnace léčby solidních nádorů nevede jen ke kontinuální inovaci léčebného aramamentaria, tzn. zavedení imunoterapie, ale též ke změně léčebné strategie, kam patří precizní onkologie, personalizovaná onkologie a tumor-agnostická léčba. V pregenomické éře byla zavedena klasifikace založená na primární lokalizaci nádoru a histologii. V genomické éře jsou nádorová onemocnění klasifikována podle molekulárně genetického profilu bez ohledu na primární lokalizaci. Precizní tumor-agnostická terapie spočívá v systémové léčbě jakéhokoliv zhoubného nádoru nezávisle na primární lokalizaci či typu tkáně. Zmínil úskalí nepersonalizované medicíny a molekulární heterogenity a zdůraznil potřebu optimalizace genomického testování, stávající by mělo být nahrazeno multiplexním testováním nové generace. Uvedl seznam aktivačních řídících aberací s možností cílené terapie. Dále hovořil o vývoji prognosticko-prediktivní genomiky u kolorektálních karcinomů, kde by se v budoucnu měly stát standardem aplikovaná genomika a individualizace. Poukázal na to, že mikrosatelitová nestabilita u nádorů zažívacího traktu může být indikací k imunoterapii. Zmínil také použití anti-PD-1 protilátek pembrolizumabu a nivolumabu. Závěrem představil tabulku aberací a doporučené léčby, jak byla prezentována na kongresu ESMO 2019.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Tumor-agnostická terapie karcinomů zažívacího traktu_Luboš Petruželka_Jiří Špaček

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu