This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Tumor-agnostická imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Jan Špaček Ph.D.

Souhrn

Tumor-agnostická terapie je obecně druh systé­mové cílené léčby, při které se k terapii maligních onemocnění používají léky na základě znalostí ge­netických a molekulárních vlastností konkrétního nádoru bez ohledu na příslušnou histologii nebo tkáň, kde nádorové bujení začalo. Tumor-agnos­tická terapie používá stejný lék k terapii všech typů nádorů, které mají specifickou genetickou mutaci nebo vykazují určitý biomarker, zvyšující pravděpodobnost léčebné odpovědi na daný lék. Nádorové nemoci jsou mimořádně heterogenní, ale heterogenní jsou i hostitelé nemoci. Klíčem ke zvýšení efektivity cílené terapie je tedy správ­ně vybraný pacient (personalizovaná medicína), ale i nádor (genomicky unikátní). V listopadu 2018 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a lé­čiv (FDA) larotrektinib k léčbě solidních nádorů s velmi specifickými genetickými rysy. Toto schvá­lení a dvě nedávná schválení FDA pro pembroli­zumab jsou považována za průlomové události ve vývoji léčiv aplikovaných nezávisle na lokalitě vzniku a histologii nádoru. Co ale přesně zname­ná léčit pacienta v nové éře personalizované pre­cizní tumor-agnostické terapie?


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Špaček Ph.D. – Jan Špaček_Tumor-agnostická imunoterapie

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu