This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Transplantace jater u hilových cholangiocelulárních karcinomů

klinická onkologie

MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

Souhrn

Cholangiokarcinom (CCA) je druhým nejčas­tějším primárním maligním tumorem jater a je spojen se špatnou prognózou. Chirurgické řešení je stále základní léčebnou modalitou. Klíčová pro prognózu je přítomnost negativní resekční plochy, pětileté přežití po resekci ale málokdy překročí 40 %. Z těchto výsledků pak vychází koncept transplantace jater – umožní kompletní resekci u lokálně neresekovatelného nádoru. IKEM Praha zahájil program transplan­tace jater u neresekovatelných hilových cholan­giokarcinomů (hCCA, Klatskinův tumor) v roce 2019. Odstraněním jater je současně vyřešeno i chronické jaterní onemocnění (nejčastěji PSC). Nevýhodou je selekce vhodných nemocných a trvalá nutnost imunosuprese.

Lokálně modifikovaný Mayo protokol. Kontra­indikací je také předchozí provedení transperi­toneální FNAB / biopsie nádoru z důvodu rizika rozsevu tumoru.

V letech 2019–2021 bylo v různé fázi protokolu zvažováno 30 nemocných s hCCA. Kontraindika­ce v průběhu vyšetřování: předchozí provedení biopsie 1×, prorůstání do okolí, zjištění dalších lo­žisek v játrech či metastázy v uzlinách 18×, jiné (infekce, kardiální) 3×. Vyřazení z čekací listiny pro progresi hCCA 1×. V procesu přípravy a screenin­gu 2×. Žádný nemocný nebyl kontraindikován pro peroperačně zjištěnou progresi CCA. Celkem bylo transplantováno od února 2020 5 nemoc­ných, všichni pacienti doposud žijí s dobře fun­gujícím štěpem jater bez známek recidivy CCA.

Transplantace jater pro hilový CCA je v České republice u indikovaných pacientů dostupnou metodou. Podmínkou je absolvování protoko­lárních vyšetření.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Pavel Taimr, Ph.D. – Transplantace jater u hilových cholangiocelulárních karcinomů

Podobné

22. 2. 2023 | CZE

Současný a budoucí pohled na léčbu ADT u...

klinická onkologie, karcinom prostaty

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. Dr. med. Kurt Miller, MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

14. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu