This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Transplantace jater u hilových cholangiocelulárních karcinomů

klinická onkologie

MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

Cholangiokarcinom (CCA) je druhým nejčas­tějším primárním maligním tumorem jater a je spojen se špatnou prognózou. Chirurgické řešení je stále základní léčebnou modalitou. Klíčová pro prognózu je přítomnost negativní resekční plochy, pětileté přežití po resekci ale málokdy překročí 40 %. Z těchto výsledků pak vychází koncept transplantace jater – umožní kompletní resekci u lokálně neresekovatelného nádoru. IKEM Praha zahájil program transplan­tace jater u neresekovatelných hilových cholan­giokarcinomů (hCCA, Klatskinův tumor) v roce 2019. Odstraněním jater je současně vyřešeno i chronické jaterní onemocnění (nejčastěji PSC). Nevýhodou je selekce vhodných nemocných a trvalá nutnost imunosuprese.

Lokálně modifikovaný Mayo protokol. Kontra­indikací je také předchozí provedení transperi­toneální FNAB / biopsie nádoru z důvodu rizika rozsevu tumoru.

V letech 2019–2021 bylo v různé fázi protokolu zvažováno 30 nemocných s hCCA. Kontraindika­ce v průběhu vyšetřování: předchozí provedení biopsie 1×, prorůstání do okolí, zjištění dalších lo­žisek v játrech či metastázy v uzlinách 18×, jiné (infekce, kardiální) 3×. Vyřazení z čekací listiny pro progresi hCCA 1×. V procesu přípravy a screenin­gu 2×. Žádný nemocný nebyl kontraindikován pro peroperačně zjištěnou progresi CCA. Celkem bylo transplantováno od února 2020 5 nemoc­ných, všichni pacienti doposud žijí s dobře fun­gujícím štěpem jater bez známek recidivy CCA.

Transplantace jater pro hilový CCA je v České republice u indikovaných pacientů dostupnou metodou. Podmínkou je absolvování protoko­lárních vyšetření.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Pavel Taimr, Ph.D. – Transplantace jater u hilových cholangiocelulárních karcinomů

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu