This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Transplantace dělohy v ČR a ve světě

klinická onkologie

doc. Jiří Froněk, PhD, FRCS

Transplantace dělohy (UTx) je nejmladší orgánovou transplantací. Cílem není samotná transplantace ale těhotenství a porod zdravého dítěte. Příjemkyně je jinak zdravá žena. Indikací je tzv. AUFI, tedy neplodnost způsobená výhradně dělohou. Mezi tři indikační okruhy patří vrozené vady, resp. chybění dělohy, dále pak chybění získané, například po hysterektomii pro tumor nebo krvácení, třetí je děloha nefunkční. UTx je transplantací na dobu určitou, výkon je chirurgicky velmi složitý. Příjemce má nově některá rizika související s imunosupresí. UTx může být v některých případech alternativou k ostatním metodám léčby neplodnosti. První pokusy proběhly v Saudi a Turecku, první studie ve Švédsku, první dítě se narodilo v roce 2014 tamtéž. Česká studie UTx začala v roce 2016, jako první na svět srovnává UTx od zemřelých a žijících dárců, dosud bylo provedeno 10 UTx, narodily se tři děti. Všechny příjemkyně měly MRKH syndrom. Z 10 UTx jsme museli 2x časně odstranit graft z důvodu trombózy, 2x odloženě z důvodu infekčních komplikací, resp. rejekce. Operace žijícího dárce trvá přibližně 5 hodin, UTx 4 hodiny. K cévním anastomózám jsme použili uterinní tepny, uterinní a ovarické žíly, ne vždy všechny, selektivně dle jejich kvality. Zaznamenali jsem několik epizod rejekce u několika pacientek. Také jsme zaznamenali některé infekční komplikace, zejména virové. Z 8 úspěšných UTx se dosud narodily 3 děti, všechny sekcí, další pacientky podstupují embryotransfery. Po Švédsku a Čechách začala ještě některá další centra, Dallas, Cleveland, Tubingen, některá další budou brzy následovat. Vzhledem k celkovému počtu UTx na světě 80+ a 40+ narozených dětí zůstává stále řada nezodpovězených otázek v souvislosti s UTx. Mezi tyto otázky patří například věkové limity pro dárce i příjemce, hodnocení kvality štěpu, financování, trans-gender příjemci apod. V roce 2016 bylo v Gothenburgu založena Světová společnost pro transplantaci dělohy (ISUTx), v roce 2021 byla tato začleněna po TTS, světovou transplantační společnost. Na fóru Prague ONCO si na závěr dovolím zdůraznit indikaci k UTx, kterou je mimo jiné i získaná absence dělohy po jejím odstranění pro malignitu. UTx má potenciál doplnit stávající metody léčby neplodnosti u vhodně indikovaných pacientek.


Prezentace ke stažení

  • doc. Jiří Froněk, PhD, FRCS – Transplantace dělohy v ČR a ve světě

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu