This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | ENG

The Rational Use of Genomic Tests in Early Breast Cancer

karcionm prsu, klinická onkologie, karcinom prsu

Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Rupert Bartsch

Souhrn

Profesor Rupert Bartsch působící na Lékařské univerzitě ve Vídni se ve své přednášce zaměřil na využití genomických testů v raném stadiu rakoviny prsu. Karcinom prsu představuje celosvětově nejčastější typ rakoviny u žen, u něhož se však daří díky screeningu a adjuvantní léčbě snižovat mortalitu. Zdůraznil použití endokrinní terapie a chemoterapie v závislosti na jednotlivých subtypech. V rozhodování o typu léčby hrají roli stadium choroby, prognostické a prediktivní biomarkery a riziková skóre. Hovořil také o intrinsické klasifikaci založené na variacích genové exprese, díky níž byly vyvinuty genomické testy charakterizující prognózu rakoviny prsu. K jejich 1. generaci patřily Oncotype DX a MammaPrint, ke druhé pak Endopredict and PAM50. Zmínil studii MINDACT, v níž MammaPrint překlasifikoval vysoké riziko vzdálené rekurence (stanovené na základě klinických a patologických faktorů) na genomicky nízkorizikové. Seznámil rovněž s výsledky přelomové studieTaylorX, které ukázaly, že test Oncotype DX jednoznačně identifikuje většinu žen s časným karcinomem prsu, pro něž není chemoterapie přínosná. Také ve studii WSG prokázal tento test, že díky jeho výsledkům lze měnit klinická rozhodnutí, a uchránit tak nemocné před chemoterapií. Zdůraznil, že multigenomické testy jsou schopné předpovídat pozdní rekurence. Závěrem zdůraznil význam používání multigenomických testů, zejména proto, aby se zabránilo zbytečné aplikaci chemoterapii u pacientek, pro něž není přínosná.


Prezentace ke stažení

  • Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Rupert Bartsch – The Rational Use of Genomic Tests in Early Breast Cancer_Rupert Bartsch

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu