This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

23. 1. 2019 | ENG

The De-Escalation of Adjuvant Chemotherapy in Hormonal Dependent Early Breast Cancer

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. Dr. Magdolna Dank

Prof. Dr. Magdolna Dank z budapešťské Semmelweis University se ve své prezentaci s názvem „Deeskalace adjuvantní chemoterapie u hormonálně dependentního časného karcinomu prsu“ zaměřila na nadměrné či naopak nedostatečné využívání adjuvantní chemoterapie a na metody, které mohou odhad přínosu chemoterapie zpřesnit. Prezentovala také nové poznatky z klinických studií. Zdůraznila význam genomických testů, např. Oncotype DX Breast Recurrence Score, využívaného na přítomnost biomarkerů důležitých pro predikci. Prezentovala data ze studie TAILORx zaměřené na zpřesnění predikce chemoterapeutické léčby díky rekurenčnímu skóre (RS). Účelem studie bylo prokázání non-inferiority samotné hormonální léčby v porovnání s přidanou adjuvantní chemoterapií. Bylo zjištěno, že díky rozdělení nemocných na nízcerizikové a vysocerizikové mohou být ženy s vysokým rizikem a RS 0–25 mnohdy (73 %) léčeny chemoterapeuticky zbytečně, zatímco u zhruba 9 % pacientek s nízkým rizikem a RS 26–100 chemoterapie aplikována nebyla, ačkoliv by pro ně byla přínosná. Zpřesněnou predikcí dodatečného benefitu chemoterapie tak lze upravit a zefektivnit terapii, ať už léčbou bez přidání chemoterapie, či naopak jejím přidáním tam, kde by se to mohlo zdát na základě dosavadních zkušeností nadbytečné. Oncotype DX assay je dosud jediný multigenový test validovaný pro přesnou predikci přínosu chemoterapie.

 

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu