This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

23. 1. 2019 | ENG

The De-Escalation of Adjuvant Chemotherapy in Hormonal Dependent Early Breast Cancer

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. Dr. Magdolna Dank

Souhrn

Prof. Dr. Magdolna Dank z budapešťské Semmelweis University se ve své prezentaci s názvem „Deeskalace adjuvantní chemoterapie u hormonálně dependentního časného karcinomu prsu“ zaměřila na nadměrné či naopak nedostatečné využívání adjuvantní chemoterapie a na metody, které mohou odhad přínosu chemoterapie zpřesnit. Prezentovala také nové poznatky z klinických studií. Zdůraznila význam genomických testů, např. Oncotype DX Breast Recurrence Score, využívaného na přítomnost biomarkerů důležitých pro predikci. Prezentovala data ze studie TAILORx zaměřené na zpřesnění predikce chemoterapeutické léčby díky rekurenčnímu skóre (RS). Účelem studie bylo prokázání non-inferiority samotné hormonální léčby v porovnání s přidanou adjuvantní chemoterapií. Bylo zjištěno, že díky rozdělení nemocných na nízcerizikové a vysocerizikové mohou být ženy s vysokým rizikem a RS 0–25 mnohdy (73 %) léčeny chemoterapeuticky zbytečně, zatímco u zhruba 9 % pacientek s nízkým rizikem a RS 26–100 chemoterapie aplikována nebyla, ačkoliv by pro ně byla přínosná. Zpřesněnou predikcí dodatečného benefitu chemoterapie tak lze upravit a zefektivnit terapii, ať už léčbou bez přidání chemoterapie, či naopak jejím přidáním tam, kde by se to mohlo zdát na základě dosavadních zkušeností nadbytečné. Oncotype DX assay je dosud jediný multigenový test validovaný pro přesnou predikci přínosu chemoterapie.

 

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu