This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | ENG

SYSTEMIC THERAPY OF KIDNEY CANCER

klinická onkologie, karcinom ledvin, karcinom ledvin

Ao. Univ.-Prof. Dr. Manuela Schmidinger

Souhrn

Ao. Univ.-Prof. Dr. Manuela Schmidinger z rakouské Medical University of Vienna se ve své přednášce zaměřila na systémovou léčbu karcinomu ledvin. Na příkladu konkrétního pacienta uvedla dvě možnosti jeho léčby – na základě doporučení ESMO z r. 2019 a podle aktualizovaných doporučení EAU – a dokumentovala přínos z léčby pembrolizumabem a axatinibem. Ve druhé kazuistice se zamýšlela nad prospěšností lokální léčby. Dále hovořila o stereotaktické radioterapii jako o účinné a bezpečné metodě s vysokou lokální kontrolou a zanedbatelnou toxicitou. Nastolila také otázku správného načasování systémové terapie, které zatím není definováno, někteří pacienti mají indolentní průběh onemocnění. Dále se zabývala imunoonkologickými (IO) strategiemi v 1. linii: IO dubletem a IO + TKI a faktory, které ovlivňují rozhodování v klinické praxi mezi IO + IO, IO + TKI, TKI v 1. a 2. linii. Doporučila také nedržet se doporučení příliš striktně, neboť jsou retrospektivní a neberou v úvahu odlišnost biologie rezistence vůči imunoterapii a biologie rezistence vůči cíleným agens. Závěrem zdůraznila, že dřívější „ztracené“ případy mohou nyní přežít díky vysoce účinným preparátům, že v rozhodování o způsobu léčby nám pomáhají faktory související s pacientovou nemocí a s nádory, že studie mohou identifikovat skvělé kombinace, ale je třeba se věnovat rozsáhlému výzkumu biomarkerů a že v době imunitních checkpoint inhibitorů bychom neměli striktně lpět na doporučeních, nezohledňujících rozdíly v biologii rezistence na imunoterapii a cílené léky.


Prezentace ke stažení

  • Ao. Univ.-Prof. Dr. Manuela Schmidinger – Systemic Therapy of Kidney Cancer_Manuela Schmidinger

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu