This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | ENG

Synchronous Metastases of Colorectal Cancer – a challenge

Kolorektální karcinom, klinická onkologie

Prof. Marc Peeters, MD, PhD

Souhrn

Tématem přednášky profesora Marca Peeterse z Belgie byly synchronní metastázy kolorektálních karcinomů (CRC) a výzvy v jejich léčbě. V současnosti tvoří CRC celosvětově 10 % nově diagnostikovaných onkologických onemocnění. Kromě vysoké incidence je vysoká i jejich mortalita. K faktorům, které ovlivňují léčebnou strategii, patří: zda jde o nádor synchronní nebo metachronní, levostranná nebo pravostranná lokalizace primárního tumoru, jde-li o nádor oligometastatický nebo multimetastatický, lokalizace metastáz do dalších orgánů a molekulární profil. Pacienti s CRC tvoří klinicky heterogenní populaci a je nutné k nim přistupovat individuálně. Důležitý je rovněž multidisciplinární přístup k pacientům, již přes 10 let jsou případy více než 90 % pacientů diskutovány v týmu složeném z odborníků mnoha specializací. Rozhodnutí o léčbě vychází z klinického, molekulárního a zobrazovacího vyšetření, na jejichž základě je stanoveno, zda jsou metastázy resekabilní, potenciálně resekabilní, či neresekabilní. Důležité je rovněž správné sekvenování léčby. Stále zůstává otázka, zda resekovat asymptomatický primární tumor u pacientů s metastatickým CRC a přínos resekce pro nemocné. Měly by ji zodpovědět aktuálně probíhající studie, v době prezentace zní odpověď ano. Prognóza tumoru je závislá na jeho lokalizaci, pravostranná je jednoznačně horší. O potřebě individuálního přístupu u nádorů střev i rekta svědčí NCCN Guidelines, o nichž pan profesor rovněž hovořil v souvislosti s volbou léčby u každého konkrétního pacienta. Důležité je metastázy ovlivňovat, ne pouze kontrolovat. Důraz kladl na kontinuální péči o nemocného se synchronními metastázami, spočívající v integraci různých druhů terapie. Závěrem zmínil význam screeningu, díky němuž je naděje na pokles pacientů se synchronními metastázami.


Prezentace ke stažení

  • Prof. Marc Peeters, MD, PhD – Synchronous Metastases of Colorectal Cancer - a challenge - Lordick

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu