This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Studie fáze III s cílenou léčbou u karcinomu endometria

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví

MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Michal Vočka, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN se ve své přednášce zaměřil na probíhající studie s cílenou léčbou karcinomu endometria, který je devátým nejčastějším nádorem v ČR a u něhož zatím není k dispozici žádný cílený preparát. Konkrétně hovořil o výsledcích studií ENGOT: ENGOT-EN1/FANDANGO, ENGOT-EN3/PALEO, ENGOT-EN5/SIENDO, ENGOT-EN6/RUBY, ENGOT-EN9/LEAP-001, ENGOT-EN10/DUO-E, ENGOT-EN11/Keynote-B21, ENGOT-EN12/INCYTE. Dle doporučení odborných společností je zařazování pacientek do studií prioritní, v ČR je nyní dostupná studie ENGOT-EN5-BCOG/SIENDO.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu