This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Stereotaktická radioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

klinická onkologie

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.,

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., ve svém vystoupení prezentoval práci kolektivu stereotaktického týmu a především MUDr. Petra Burkoně, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), kteří se věnují využití cílené stereotaktické radioterapie u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem pankreatu. Karcinom pankreatu (KP), u něhož se očekává nárůst mortality i v následujících letech, je jedním z pěti hlavních nádorových zabijáků a představuje hrozbu především ve vyspělých zemích. Problém spočívá především v tom, že 80 % pacientů je diagnostikováno s již pokročilým, neresekabilním onemocněním a i z těch, kteří úspěšně absolvovali R0 resekci a adjuvantní léčbu, 85 % zrelabuje! (5leté přežití ≤ 30 %, po 3 letech od dg zůstává bez relapsu méně než 40 % pacientů). Pravděpodobnost přežití ≥ 5 let („cure rate“) je udávána jen cca 6–10 %. Medián celkového přežití u pacientů s metastickým KP bez léčby je cca 4 měsíce. Příčiny spočívají především v pozdním stanovení diagnózy (dlouhý asymptomatický průběh) a komplikované anatomické lokalizaci. Roli hraje také to, že denzní vazivové stroma zamezuje přístupu cytostatik. Navíc je KP jedno z nejrezistentnějších onemocnění vůči chemo- i radioterapii. Z pohledu onkologa jde o několik pacientů v jednom (nádor + alg. syndrom + DM + anorexie + ikterus…). Dále se MUDr. Němeček zaměřil na lokálně pokročilý KP, tvořící 20–30 % onemocnění. Na stanovení resekability se podílí multidisciplinární tým. Léčba spočívá v systémové (paliativní) chemoterapii s neoadjuvantním záměrem. Stereotaktická radioterapie představuje technicky náročnou metodu, která vyžaduje minimální přerušení systémové léčby, je spojena se snížením rizika vzdálené diseminace, má dobrou toleranci a četnost lokálního relapsu onemocnění je signifikantně snížena. Tato metoda je také součástí guidelines NCCN z r. 2021. Efekt této metody pak MUDr. Němeček prezentoval na konkrétních studiích a představil pilotní zkušenosti z Masarykova onkologického ústavu. Závěrem shrnul, že lokálně pokročilý KP tvoří 1/3 všech nově dg nádorů pankreatu, současným terapeutickým standardem je zahájení systémové chemoterapie režimy stejnými jako u meta onemocnění (mFOLFIRINOX nebo gem/nab-paklitaxel) s přešetřením po 3 měsících (k vyloučení pacientů s rychlou progresí onemocnění). I přes výrazné zlepšení výsledků chemoterapie často inoperabilita trvá (perzistuje infiltrace důležitých cévních kmenů). V takovém případě stereotaktická radioterapie umožňuje dosažení lokální kontroly při minimálním přerušení systémové léčby (která je nutná k zabránění vzdálené diseminace) a nabízí šanci na prodloužení celkového přežití. Při jejím správném naplánování (nutnost zavedení klipů) ji pacienti dle zkušeností MOÚ i výsledků provedených studií velmi dobře tolerují.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MUDr. Ivo Novotný, CSc. MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. – Stereotaktická radioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu