This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Současný pohled na léčbu karcinomu laryngu

klinická onkologie

MUDr.Miloslav Pála, Ph.D., MBA

Souhrn

Základním cílem v léčbě karcinomu laryngu je eliminace nádoru při zachování laryngeálních funkcí. Časný karcinom laryngu je léčen unimo­dalitně – šetřícím chirurgickým výkonem nebo samostatnou definitivní radioterapií. U lokore­gionálně pokročilých karcinomů uplatňujeme multimodalitní postupy s využitím chirurgie, radioterapie a systémové léčby. Randomizo­vané studie položily základ larynx záchovných protokolů pro pacienty, u nichž by případný chi­rurgický výkon znamenal zásadní negativní do­pad na následnou kvalitu života. Larynx záchov­né postupy využívající kombinace radioterapie a chemoterapie zajišťují obdobnou kontrolu ná­dorového onemocnění jako chirurgický výkon a umožňují vysokému počtu pacientů vyhnout se mutilujícím následkům chirurgické léčby.


Prezentace ke stažení

  • MUDr.Miloslav Pála, Ph.D., MBA – Současný pohled na léčbu karcinomu laryngu

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu