This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Současný pohled na léčbu karcinomu laryngu

klinická onkologie

MUDr.Miloslav Pála, Ph.D., MBA

Souhrn

Základním cílem v léčbě karcinomu laryngu je eliminace nádoru při zachování laryngeálních funkcí. Časný karcinom laryngu je léčen unimo­dalitně – šetřícím chirurgickým výkonem nebo samostatnou definitivní radioterapií. U lokore­gionálně pokročilých karcinomů uplatňujeme multimodalitní postupy s využitím chirurgie, radioterapie a systémové léčby. Randomizo­vané studie položily základ larynx záchovných protokolů pro pacienty, u nichž by případný chi­rurgický výkon znamenal zásadní negativní do­pad na následnou kvalitu života. Larynx záchov­né postupy využívající kombinace radioterapie a chemoterapie zajišťují obdobnou kontrolu ná­dorového onemocnění jako chirurgický výkon a umožňují vysokému počtu pacientů vyhnout se mutilujícím následkům chirurgické léčby.


Prezentace ke stažení

  • MUDr.Miloslav Pála, Ph.D., MBA – Současný pohled na léčbu karcinomu laryngu

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu