This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

Směřování výzkumu neurologických malignit z pohledu experimentální onkologie

klinická onkologie, neurologie

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Výzkum neurologických malignit v oblasti experimentální onkologie zahrnuje extrakraniální tumory – lymfomy, metastázy jiných nádorů, např. glioblastomy. Terapeutické úspěchy v této oblasti do jisté míry zatím stagnují, nehledě na kombinaci chirurgické, radioterapeutické a cytostatické léčby. Pochopení biologie těchto nádorů je otázkou základního výzkumu, např. proč vzniká imunosuprese přímo v nádoru. Podílí se na něm významně Neuroonkologická sekce ČLS JEP, která zahrnuje jak lékaře, tak výzkumníky z jiných oborů. Pomáhá např. dávat dohromady reprezentativní pacientské skupiny umožňující statistické hodnocení, zapojovat se do zahraničních studií, a tím získávat zdroje pro svůj vlastní výzkum.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa

Partneři projektu