This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | ENG

Possibilities of Individualization of Colorectal Cancer Screening and Expected Impacts in Terms of Mortality

klinická onkologie

Eduardo Vilar-Sanchez, MD, PhD

Zatím jsme ještě nedosáhli personalizace screeningu kolorektálních karcinomů, nicméně v blízké budoucnosti bychom měli stanovit jeho optimální frekvenci. Nejde jen o intervaly mezi screeningem, ale také o určení věku, od kterého by se s ním mělo započít. Je to otázka 5 až 10 let. Očekávaný efekt screeningu by se měl projevit v incidenci tohoto onemocnění a jeho mortalitě. V současné době doporučuje např. American Cancer Society screening provádět od věku 45 let, ale očekává se snížení této věkové hranice.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa

Partneři projektu