This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

ROLE STŘEVNÍ MIKROBIOTY A METABOLITŮ V NÁDOROVÉ TRANSFORMACI

klinická onkologie, gastroenterologie

Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.

Souhrn

Složení a metabolická aktivita střevní mikrobio­ty zásadně ovlivňují fyziologické i patologické procesy jedince. V současnosti je již opouštěna myšlenka jednoho patogenního organismu, který by způsobil nádorovou transformaci. Spíše se tedy uvažuje o komplexních změnách střev­ní mikrobioty (dysbióze), které vytvoří vhodné podmínky pro vznik onemocnění a jsou tedy úzce spojeny se vznikem a průběhem různých onemocnění včetně těch nádorových. Důleži­tými zástupci dysbiotické komunity jsou pak především ti, kteří jsou schopni aktivně využít virulenční (fitness) faktory svého genomu. Po­díl na vzniku neoplazie tak mají mikrobi, kteří produkují toxické metabolity nebo snadno ad­herují na epitel a vytvářejí biofilm. Ke škodlivým mikrobům, kteří ovlivňují střevní bariéru, proli­feraci buněk a podporují vznik zánětu a násled­ně i kolorektálního karcinomu, patří například Fusobakterium nucleatum, Bacteroides fragilis, Escherichia coli i Candida albicans.

Složení střevní mikrobioty a produkce kon­krétních metabolitů jsou ovlivněny přítom­ností substrátu. Ten může často pocházet z diety, kterou daný jedinec konzumuje. Proto je dieta důležitý faktor, který rychle a zásad­ně mění podmínky pro vznik onemocnění. V myších modelech střevního zánětu a nádo­ru jsme pozorovali signifikantně horší průběh zánětu u skupin konzumujících dietu bohatou na mléčný protein kasein nebo jednoduché sacharidy. Vysokokaseinová dieta byla také spojena s větším množstvím chemicky indu­kovaných nádorů ve střevě. Přestože obě diety zvyšují prozánětlivou odpověď organismu, me­chanismy jejich působení se liší. Dieta bohatá na kasein podporuje infiltraci a aktivaci mono­cytů, zatímco dieta bohatá na cukry poškozuje střevní bariéru a aktivuje neutrofily.

Střevní mikrobiota a její metabolity tedy mo­hou do jisté míry ovlivnit tíži se zánětem spoje­né nádorové transformace.

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu